ارتباط با ما 09129688622

افزایش واردات و هزینه های تولید فولاد در ترکیه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه افزایش هزینه های واردات و تامین انرژی بر تولید فولاد کارخانه ها در ترکیه در ماه های اخیر تاثیر گذاشته و از طرفی اقدامات حمایتی کشورهای مختلف از بازار داخلیشان نیز بر بازار صادرات ترکیه اثر منفی داشته است. در ماه می واردات فولاد به ترکیه 23.6 درصد افت داشته که به دلیل افزایش سخت ...

< 1 دقیقه
4 دیدگاه
ایران تجارت
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

افزایش هزینه های واردات و تامین انرژی بر تولید فولاد کارخانه ها در ترکیه در ماه های اخیر تاثیر گذاشته و از طرفی اقدامات حمایتی کشورهای مختلف از بازار داخلیشان نیز بر بازار صادرات ترکیه اثر منفی داشته است. در ماه می واردات فولاد به ترکیه 23.6 درصد افت داشته که به دلیل افزایش سخت گیری های سایر کشورها بود.

به گزارش فولاد ایران،  از طرفی ماه های اخیر روسیه با قیمت های پایین خود تمرکز زیادی بر بازار ترکیه داشته که به دلیل تحریم های اروپا بود. واردات بیلت از روسیه در ماه می  75 درصد رشد داشته به 214 هزار تن رسید.

همچنین قابل ذکر است مصرف فولاد در ترکیه ماه می 0.7 درصد رشد داشته به 2.9 میلیون تن رسید و میزان تولیدنسبت به مدت مشابه سال قبل  1.4 درصد افت نموده 3.2 میلیون تن ثبت شد. میزان صادرات فولاد ترکیه نیز در ماه فوق 23.6 درصد افت داشته 1.3 میلیون تن ثبت شد.